Mellanrummen motverkar social svält

Härliga platser är en bristvara. Bostadsområden planeras ofta utifrån andra prioriteringar än att människor ska trivas där. Men otrivsel har ett pris. Dags att diskutera hur vi ska skapa miljöer med plats för trygga, spontana vardagliga möten – tillvarons viktiga små mellanrum som får oss att må bra.

I Svenska Dagbladet den 1 februari läste jag att var tredje kvinna över 85 år i Sverige äter antidepressiva – trots biverkningar och trots att det finns svagt stöd i forskningen för att antidepressiva medel fungerar för äldre.  Jag menar att det är ett tecken på en allvarlig brist i samhället – en brist på levande mellanrum, platser för otvungna möten.

Piller är billigt. Många äldre är deprimerade, men inom vården finns sällan tid eller förmåga att hjälpa åldringar som tappat gnistan att må bättre. Och det är kanske inte mer resurser till vården som skulle lösa hela problemet.

I artikeln intervjuas 93-åriga Ulla-Britt som blev änka vid 80 års ålder, och som övertalades att ta medicin för att sluta gråta.

Vem har tid att sitta och trösta en gråtande 80-åring?

Förr fanns kyrkan som en resurs i de lägena – och man såg det som en naturlig sak att begråta sin man efter ett långt äktenskap.

Ulla-Britt tyckte heller inte att det var konstigt att gråta:

– Jag var ledsen men inte deprimerad, och ville egentligen inte börja ta piller, säger hon.

Först blev det ett om dagen. Nu har dosen ökat till fyra. Annars blir hon orolig.

Samtalsterapi erbjöds inte, och kanske Ulla-Britt såg sig som en modern sekulär person som inte naturligen vänder sig till kyrkan.

Mer vård eller härligare platser?

Kanske borde man titta lite närmare på hur det ser ut runt omkring människor – både äldre och yngre. Vilka förutsättningar finns att röra sig fritt, att möta andra människor, att stimuleras, att uppleva skönhet och annat som är bra för människans psykiska välmående.

På många platser har man byggt in ensamhet.

En misskött plats som inte känns trygg. Nora Torg, Danderyd

Torftiga, otrygga utemiljöer, trånga trapphus och trist utsikt är inte ägnade att liva sinnena. Det gäller i hög grad för äldre men också barn och tonåringar. Ja även människor i det vi kallar aktiv ålder far illa i brist på trygga, vackra mellanrum i vardagen.

Tegnérlunden, Stockholm. Här får sinnet både ro och stimulans. Fin plats att mötas eller bara kontemplera eller titta på barnen som leker. Ett mellanrum i vardagen.

Det har blivit extra tydligt i pandemitider när mellanrummen blivit än färre:

Restaurangerna går på sparlåga.

Biblioteket lämnar ut beställda böcker vid porten.

Seniorträffen är stängd.

Gudstjänsterna är digitala.

Så många som möjligt jobbar hemma.

Äldre anmodas att isolera sig, så en del har knappast vågat gå utanför dörren.

Ja,ja det gäller att anpassa sig till  pandemitidens tuffa villkor:

Träffa inte barn och barnbarn!

Lär dig handla på nätet!

Acceptera att killarna och tjejerna från hemtjänsten är klädda i rymddräkter!

Det är tydligt att vi behöver skapa fler platser där människor på ett naturligt sätt kan möta varandra, i ögonhöjd och över generationsgränser, men också med smittsäker distans.

Parken, torget, biblioteket, butiken, en brygga vid strandpromenaden, utsiktsplatsen, fiket, kyrkan, självklart, men också den privata trädgården med utsikt över förortsgatan.

En vacker plats att träffas på. Vid dansbanan på Norra Djurgården, Stockholm.
Tillvarons mellanrum…

Annika Brommesson är arkitekt med inriktning på neuroarkitektur. Det innebär att hon är specialiserad på att utforma miljöer där människor i alla åldrar trivs och känner ett välbefinnande.

Hon betonar betydelsen av mellanrummen i tillvaron. Mellanrummen mellan husen där en stor del av stadens liv utspelar sig, men också platser där man befinner sig mellan hemmet och jobb/skola. Fotbollsplan, butiken, parken, baren, gymmet.

– The third place har stor betydelse i människors liv. Där har man kontakt med en massa människor som man inte direkt känner, men som ändå ger känsla av gemenskap och identitet – vi som gillar den här platsen. Det kan vara damen med rottweilern vi möter varje dag – eller en turist. Man kan välja att interagera med människorna eller bara notera att de är där, men dessa lätta kontakter förstärker hemkänslan, inte minst för den som är gammal och skör, förklarar hon.

Stadens fasader erbjuder gott om tittgodis. Coronasäker arkitekturvandring på Östermalm i november 2020.

När man planerar eller förändrar en plats bör man alltså tänka mycket skarpt på hur människor rör sig på platsen, och om det går att hålla en lagom distans och ändå bryta känslan av ensamhet.

– De enkla otvungna kontakterna i trapphuset eller över häcken ger trygghet och mening åt vardagen. Men i dessa tider när vi helst inte ska träffa andra än våra närmaste har många hamnat i ett läge av social svält, säger hon.

Kreativt i pandemitider. Det lilla torget utanför äldreboendet användes för dansuppvisning. Oktober 2020.
Trädgården triggar må-bra-hormon

 En trädgård kan motverka den stora ensamheten.

Annika Brommesson genomförde för några år sedan en studie på en grupp ensamstående äldre damer som alla bodde i hus med en liten trädgård. De var trots hög ålder, vid intervjutillfället mellan dryga 80 och ungefär 90 år, påfallande vitala.

– En trädgård ger möjlighet att vara utomhus och få frisk luft, viket är bra för andning och cirkulation. Trädgården erbjuder också skönhetsupplevelser, spirande blommor, lövsprickning, höstlöv och gnistrande vinterdagar att njuta inifrån huset. Att sköta trädgården med vattning och ogräsrensning ger också motion. Allt detta triggar kroppens må-bra-hormoner och sänker smärttrösklar, säger Annika Brommesson.

Hon såg också att trädgården underlättade kontakter. Kvinnorna bytte några ord med förbipasserande, anlitade hjälp för tyngre sysslor och var också synliga för omgivningen – de fick en tydlig identitet.

En täppa i Tanto, Södermalm, Stockholm glädjer alla som går förbi.

Hon menar att äldreboenden borde byggas med trädgårdar, inomhus och utomhus. Det skulle öka livskvaliteten.

–Att kunna sitta ute på en gård under ett träd, se blommande rabatter, känna dofter av löv och jord, och höra vindens sus skärper sinnena, och de kognitiva förmågorna bibehålls bättre. Att ha utsikt över ett livfullt torg eller en park där många människor rör sig kan också ge en känsla av tillhörighet, säger hon.

Handeln ger liv åt platsen

Vi människor gillar stimulans och omväxling. Det är därför vi tycker om att gå runt i en stad och titta i butiker. Ibland köper vi grejer som vi strikt praktiskt inte behöver men som gör oss glada. De får ett värde för att de påminner om en behaglig situation eller en trevlig stad.

Bra handel ger värde åt en plats. När handeln överger platsen blir den dyster.

Jag gick nyligen omkring i Johanneshov, strax söder om Söder i Stockholm, ett bostadsområde byggt under mitten av förra seklet. I bottenvåningen på nästan varje hus finns en gammal butikslokal.

Det har inte varit bra butikslägen där sedan tiden då det fanns en hemmafru i nästan varje lägenhet. I dag rymmer lokalerna kontor, mäklarbyråer, tatueringssalong, thaimassage eller står igenbommade efter det allra sista försöket att driva något slags dagligvaruhandel.

Det går att föreställa sig hur det såg ut när husen var nya – när damer i kappa och hatt stod och pratade utanför det moderna snabbköpet, kilade in i tobaksaffären efter cigaretter.  Ungar köpte godis i tobaksaffären, det blev en naturlig ingång till att börja röka i tonåren. Det fanns säkert en sybehörsaffär, kanske bageri, järnaffär och en klassisk blomsterbutik. Ett lokalt postkontor låg troligen nära.

Frisören och en stor kemtvätt verkar vara det enda som överlevt sedan den tid då mycket av livet levdes hemmavid, innan alla mammor började yrkesarbeta.

Förutsättningarna att driva handel försvann. I dag känns platsen avsomnad. Lite omysig.

Liv i stadskärnan en solig junidag i Malmö. Foto :Dagmar Forne

Sveriges småstäder har mött samma öde. Stadskärnorna har tappat sin attraktivitet under en lång följd av år. Handeln kämpar i motvind. Först var det externa köpcentrum som var boven, nu är det e-handeln som tar hand om hushållens köpkraft.

Nora. Pittoreskt men staden kan nyttja sin charm bättre. Foto:Dagmar Forne

 Oana Mihaescu vid Handelns forskningsinstitut är kulturgeograf inriktad på ekonomisk geografi. I sin forskning har hon fokuserat på att mäta platsers attraktivitet och tittat särskilt på detaljhandelns roll för att skapa attraktiva platser.

Vid ett webinarium nyligen presenterade hon rapporten Småstadens kamp, som ger en ganska dyster bild av utvecklingen under de senaste åren. Hon har funnit att det inte är externa köpcentrum som är problemet, utan att utarmningen är ett resultat av en lång strukturell trend:

 Storstäderna drar människor och köpkraft, e-handeln erbjuder bekvämlighet, stort utbud och låga priser.

Då tappar småstaden i betydelse och attraktivitet. Människor söker sig inte dit för att handla. Tomma butikslokaler ökar känslan av tristess.

Men vid samma webbinarium hördes också gladare tongångar, för någonting har hänt 2020.

Sök inspiration utomlands! Det finns massor av levande småstäder i Sydeuropa. Här en gata i Cannes. Foto:Dagmar Forne

Varje år tar Fastighetsägarna fram ett Cityindex som visar handelns utveckling i större och mindre städer och olika handelsplatser.

Siffrorna för våren 2020 visar kraftiga tapp – i genomsnitt minskade handeln med 22 procent i riket. Storstäderna tappade 28 procent, men småstäderna tappade bara åtta procent av sin handel.

Anna Liljenby, expert på stadsutveckling på Fastighetsägarna ser detta som ett tecken på att småstäderna kommer att få tillbaka sin betydelse.

Livet fanns i storstaden. Nu är det dags för småstäderna att ordna fashion nights. Foto:Dagmar Forne

Coronaeffekten är tydlig, de som bor i småstaden arbetspendlar inte till storstaden i samma utsträckning, och det är många som anser att vi inte kommer att gå tillbaka till samma arbets- och pendlingsmönster igen.

– Det lokala blir det nya svarta. Det har vuxit fram ett lokalt engagemang, och de fysiska butikerna fyller en ny roll som mötesplatser. De lokala handlarna känner sin kund och kan leva på att ge bra service, säger hon.

Om en liten stad ska lyckas bli attraktiv och mer värdefull gäller det att snabbt släppa sovstadsidentifikationen som Oana Mihaescu fann exempelvis i Staffanstorp.

Det måste finnas lunchställen, butiker och service och gärna någon typ av kontorsgemenskap för den som inte kan pendla till jobbet, men som heller inte kan arbeta ostört i hemmet.

Plats för mänskliga möten.

–Samarbeten mellan olika intressenter som fastighetsägare, handlare och myndigheter behöver etableras, och kommunerna behöver bli snabba med tillståndsgivning, säger hon.

Städer som hittar och utvecklar sin identitet kan ha chansen få igång ett levande stadsliv, och på sikt bli inflyttningsorter. För på allra senaste tid har vinden vänt. Den 9 december 2020 publicerar DI en artikel ”Åtta svenska städer som klår Stockholm efter pandemin” Här intervjuas Helena Paulsson, som är chef för stadsutveckling på konsultföretaget Afry. Före pandemiutbrottet ledde hon en undersökning i sex europeiska länder där 5.000 unga mellan 18 och 35 år deltog. Man ville ta reda på hur unga människor ser på framtiden, sitt boende och städernas utveckling. 

– Den allra viktigaste och tydligaste insikten som undersökningen gav oss var att bara 12 procent vill bo i städer med över en miljon invånare. Det fanns en tydlig och stark önskan om att bo i mindre städer. Det verkar inte längre vara Tokyo eller New York som lockar allra mest, säger Helena Paulsson till Dagens Industri.

Pandemin tycks ha förstärkt den trenden. Under de långa månaderna av isolering har distansarbete visat sig fungera och blivit accepterat. Det känns inte längre lika nödvändigt att flytta till jobbet i storstaden och betala flera miljoner för ett litet krypin när man kan få en trevlig villa med trädgård för samma peng i en mindre stad.

Nära till allt – är Örebro idealstaden?

Tiominutersstaden är ett nytt ideal. En stad där man har max tio minuter till allt. Skolan, jobbet, frisören, butiken, simhallen, skogen, havet, teatern, konsthallen, krogen, bibblan, kyrkan…

En överskådlig värld, där livet går i ett lite lugnare tempo. Där det finns plats för skönhet och eftertanke.

Karantän gör mig mer uppmärksam på närmiljön

Varför trivs vi här? Vilka kvaliteter behövs för att en plats ska bli skön att vistas på? Det var temat för ett lunchmöte med nätverket 100 procent i början på året.

Den inbjudna talaren, Annika Brommesson, som är neuroarkitekt har forskat länge i ämnet, det som på engelska kallas ”placemaking” men som vi på svenska inte har något bra ord för. ”Platsskapande” låter väl tungt.

I dessa tider då väldigt många av oss är hänvisade till hemmet och dess absoluta närhet får platsen en allt större betydelse. Platser är just nu inte något man passerar, springer förbi på väg mot något bättre. Utsikten från köket där man står och lagar sin lunch äter sig in i medvetandet, påverkar humöret och kreativiteten.

Stämningen vid det lokala torget där ortens alla hemarbetande handlar mat och hämtluncher betyder ännu mer när det inte finns arbetskamrater omkring en.

Det är ännu viktigare att det finns mötesplatser där människor kan växla några ord, lite på distans, men det är betydelsefullt för välmåendet.

Mänsklig skala. Rinkeby Torg från början byggt för att människor ska trivas. Tyvärr är det inte genomfört i hela stadsdelen.

Är torget en vänlig plats för möten eller är det ett blåshål där sura människor kurar utan att orka se varandra i ögonen?

Det beror på hur det är byggt.

Det finns platser som alltid känns blåsiga, där husen är placerade så att de förstärker vind och där det inte finns växtlighet som skyddar. Ödsliga parkeringsytor. Negligerade parksnuttar som bara ser ut som en bit överbliven mark mellan husen. Ställen där det ena inte verkar hänga samman med det andra. Råddigt.

Kom förbi staden där jag bodde en tid i ungdomen. De sammanhang som fanns förr verkar ha slagits sönder. Obegriplig plats.

Det finns platser som känns vänliga, även om det råkar vara snöglopp. Träd som skyddar, hus med karaktär. Fina fasader, intressanta portar. Detaljer i ögonhöjd. Utblickar.

Trots vädret -en vänlig plats

Och med möjlighet till vardagliga möten.

Parkbänkar i skyddade lägen, fik med bra utsikt över omgivningen, promenadstråk där vovvarna får nosa på varann och hussar och mattar byter några ord.

Kyrkan som landmärke och identitetsskapare. Klockklangen som mäter ut tiden.

Någon som tvivlar på vad man kan göra här? Köp en blomma eller bara njut av prakten!

Covid19-epidemin tvingar många av oss att sakta ner och öppna sinnena.

Det är en läskig tid. Vad kommer att hända om detta fortgår några månader till?

Konkurser, privatekonomier i kras… och dessutom att behöva bli varse bristen på skönhet i vardagsmiljön.

Jag tror inte att världen kommer att återgå helt till det vanliga efter Coronakrisen. Många arbetsgivare kommer att finna det praktiskt och ekonomiskt att låta medarbetare jobba hemma i högre utsträckning. Minska dyra centrala kontorsytor och ses på kontoret när det behövs. När fler har lärt sig tekniken att hålla videomöten kommer företagen fundera ett varv till innan de beslutar sig för att låta medarbetare resa iväg för att ses. Resebudgetar kapas.

Det ställer högre krav på hemmiljöerna och det lokala näringslivet. Möjligheterna att skapa avskilda arbetsplatser hemma behöver öka och ja, skattesystemet behöver läggas om så att avdrag kan göras mot inkomst av tjänst.

På Ambientemässan i Frankfurt hittade jag detta lilla skrivbordsbås. Perfekt för den som vill jobba avskilt hemma.

Men vi kommer att längta efter att ses efter veckor eller månader av påtvingad isolering.

De verksamheter som överlevt – krogar, barer, butiker, teatrar, biografer borde få ett uppsving.

Men kommer städerna att vara fulla av tomma butikslokaler och övergivna kontor, bommade caféer? Kommer stadskärnan att tappa attraktivitet och ytterområdena leva upp när de dyra A-lägeshyrorna knäckte verksamheter utan muskler att förhandla ner hyrorna i tid? Kommer en del platser släckas ner för att en oresonlig fastighetsägare inte kunde gå med på hyresnedsättning för butiker och näringsställen?Tanken svindlar.

Biblioteket i Bonniers Konsthall inspirerar. Kontakt med staden, tillgängligt ändå avskilt.

Hursomhelst är det dags att öppna ögonen och ta in det vi ser:

Det fula och felbyggda gör oss ännu mer sorgsna när vi är hänvisade till att stanna upp och vara på en plats. Det vänliga och väl utformade ger kraft och kreativitet. Där det finns plats för små möten, vänliga och uppmuntrande ord, lä för vinden, något intressant att titta på och en närhet till helande och läkande natur.

Bara en liten park på Manhattan…

Vad Coronakrisen kan lära oss är att ifrågasätta det storskaliga, de långa försörjningskedjorna, just-in-time-tänket och vardagsmiljöer utan själ, skapade utan hjärta.

Det är dags att bejaka våra behov av skönhet och behagliga, funktionella närmiljöer.

Annika Brommesson är tydlig: Platser där människor trivs är begripliga. De har ett sammanhang. De behöver inte vara perfekta eller minutiöst välhållna, men det ska vara lätt att förstå var man är och vart man ska gå.

Till sist är det så att de platser där människor trivs får ett högre värde. Eftertanke i byggprocesserna betalar sig många gånger om.  

Corona ger nya säkerhetshot

Coronapandemin för med sig olika säkerhetsrisker i olika länder. Det framkom vid ett webbianrium lett av den brittiske kriminologiprofessorn Martin Gill som jag lyssnade på i veckan.

Italien, Storbritannien, Indien och Nederländerna har haft olika förutsättningar att möta pandemin och dess effekter enligt de experter som kom till tals i panelen.

Svag regering och svag supply chain förvärrade situationen i Italien.

Ett avgörande misstag var att regeringen initialt bedömde att det skulle vara svårt att nå acceptans för en allmän nedstängning av samhället. Den svaga regeringen ville inte göra sig impopulär genom alltför ingripande åtgärder, så därför kom beslutet om en lock-down sent och när det väl hände var det för sent för att hindra spridningen, säger Roger Warwick, vd för Italienbaserade Pyramid Temi Group, Security & Investigations company, specialiserat på TRM (Travel Risk Management)

Han förklarar att Italien har en väl utbyggd sjukvård, skickliga läkare, bra ambulanssjukvård men illa fungerande logistik kring materialförsörjning och som sagt en svag regering. Därför är det brist på respiratorer, skyddskläder och förbrukningsmaterial.

Nord/Sydkonflikt förstärks.

Södra Italien har helt andra förutsättningar än norra. I syd är en stor del, kanske 30 procent av ekonomin informell. Det ger en sårbarhet. Svartjobben ger inte arbetslöshetsersättning.

Roger Warwick förklarar också att regeringen lovar mer än den kan hålla. Italiens ekonomi var redan tidigare minst sagt ansträngd och det finns helt enkelt inte pengar till allt stöd som behövs. Han framhåller att risken är stor att det blir upplopp och plundring av matbutiker när människor inte har pengar.

Storbritannien. Våld i hemmen. Ökade nätbedrägerier.

Elizabeth Sheldon är vd för Evidence Talks, ett bolag specialiserat på att spåra digital brottslighet.

Men det hon ser närmast är att våld i hemmen ökar markant. Instängdheten skapar en stress i hela samhället, människor är oroliga över ekonomin, att förlora jobben och detta går ut över de närmaste.

Nätkriminaliteten ökar. De cyberkriminella har hittat många nya sätt att utnyttja Coronakrisen till att luras.

Indien. Gästarbetare från landet försöker ta sig hem.

Rajiv Mathur, säkerhetsexpert på Philips i Indien rapporterar: Indien har sedan i slutet på mars stängts helt. 90 procent av alla jobb finns i småföretag. Eftersom marknaden har försvunnit blir stora skaror arbetslösa. I storstäderna har många människor tillfälliga arbeten, de är gästarbetare från andra delar av Indien.

När de nu blir arbetslösa försöker de ta sig hem till sina byar med buss eller tåg. Men det finns inte plats för miljoner människor, många börjar gå. Med tanke på att det inte finns resurser att testa mer än en bråkdel är spridningsrisken stor.

Han förklarar också att situationen kan resultera i att människor inte har pengar till mat. Dessutom påverkas produktion och distribution av mat.

Nederländerna: Ingen lockdown.

Michel de Jong på ASIS International, förklarar att Nederländerna inte släcker ner och tvingar alla att stanna hemma just för att undvika den mentala och sociala oro som en sådan åtgärd skulle medföra. Det tycks som den holländska approachen mer liknar den svenska.

Han menar att om ett samhälle stängs ner kommer smittan att blossa upp så fort man lättar på restriktionerna.

Varför finns vi?

Det är frågan som varje företag och organisation måste vara beredd att svara sina kunder, medarbetare och investerare på. Temat för årets D-Congress i Göteborg var Purpose Driven Commerce. Och nej, att maximera vinst och aktieägarvärde duger inte som svar.

Nä, vi vill inte jobba åt sunkiga företag… vinstmaximering duger inte

Morgonens Keynote satte tonen: Marknadsföringsgurun Afdhel Aziz, grundare av Conspiracy of Love, talade under rubriken Good is the new Cool. Hans budskap är att företag som fortfarande har som enda ledstjärna att tjäna så mycket pengar som möjligt knappast har någon ljus framtid. Kunderna väljer bort dem. De får svårt att behålla personal. Investerarna lockas inte. På skärmen bakom Afdhel Aziz avlöser budskapen varandra: 64 procent av millenials och generation Z vägrar ta jobb hos arbetsgivare som inte är starka på CSR, och 85 procent av unga anställda anser att företag har en skyldighet att hjälpa till att lösa sociala problem.

Helt logiskt. Företag förfogar i dag över en överväldigande stor andel av världens rikedomar, kring 80 procent, enligt ett cirkeldiagram som poppar upp på storskärmen. En anslående siffra. Här ska man ändå kanske hålla i minnet att en del mycket resursstarka företag har en stor stark stat bakom sig med en agenda som inte handlar om världsförbättring utan snarare världsherravälde.

Men i alla fall – det är hos företag, inte hos regeringar eller NGO’s, som pengarna finns. De pengar som behövs för att hjälpa världen att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål, men också att skapa bättre kundupplevelser, större säkerhet och ett enklare liv.

Afdhel Aziz visar några exempel:

Nike – som finns till för att inspirera alla att röra på sig, Tesla som finns för att ställa om världens energisystem, och Microsoft som finns för att hjälpa människor och företag att prestera bättre.

Det sista illustrerat med en film om en blind Microsoftanställd toppingenjör som konstruerat glasögon som talar om vad som händer runt omkring. En stor hjälp för blinda att röra sig mer fritt.

För att uppnå målen och faktiskt behålla sitt anseende och sitt berättigande behöver företagen växla fokus – från kortsiktig lönsamhet till långsiktig.

En välbesökt paneldiskussion under dagen hade rubriken ”Hållbar e-handel som konkurrensfaktor”. Här framhölls att det digitala skiftet, som det talats om i flera år, i princip är genomfört.

Nu väntar nästa skifte, hållbarhetsskiftet, som drivs av ett empatiskt ledarskap.

Hållbarhet har flera dimensioner, social, miljö-och klimatmässig hållbarhet, och naturligtvis ekonomisk.

Det ena funkar inte utan det andra.

Att lägga hållbarhet som ett raster över företags och organisationers arbete är ett intressant tankeexperiment. Då blir det tydligt. Ändamålet med en verksamhet kan ju inte vara att göda kriminalitet, förstöra livsbetingelser eller att utnyttja människor.

Företagen kan och behöver sätta höga mål. Men de behöver också bedöma allt de gör utifrån ett perspektiv där alla hållbarhetsaspekter beaktas.

Filip Elverhøy, vd för The Green Deal som tar ett helhetsgrepp på e-handelsreturer var en av paneldeltagarna. Han framhåller att trovärdigt hållbarhetsarbete byggs i små steg, att affärsnyttan räknas hem i ökad trovärdighet och varumärkeslojalitet och att resultaten är långsiktiga.

Företag som tar alla de små stegen kan lyckas övertyga kunder, medarbetare, arbetssökande och investerare om att de verkligen har en god agenda – en anledning att finnas till.

The new Shopping Mall: It’s all about sustainability

I went to MAPIC, the international retail property market event last november.

About 800 exhibitors, mostly Real Estate companies specialized in retail and retailers gathered in Cannes in mid-November. They come from all parts of the world to show their new projects, to mingle, discuss and learn about new trends. The theme of the year was “mixed uses “, indicating that the traditional shopping mall where families went to shop and to have a hamburger is out of time.

Palais des Festivals in the morning sun

Had an interesting chat with the new CEO of City Con, a Nordic, originally Finnish owner of commercial real estate.

Scott Ball is an energetic American, passionate about creating good places for people to enjoy their daily life.

– The word “shopping mall” is completely outdated. It is not the shopping that generates footfall these days, he says.

What people really need and want is services and places to meet.

– If we can provide that, the retailers will benefit from the footfall.

What can you do here? Photo: Dagmar Forne

City Con focuses on commercial real estate close to traffic hubs like train- and metro stations, busstations, places where people pass on a daily basis.

The company grows by acquisition which means trey have bought a lot of property and sold what is not for them to keep. Shopping Centers situated outside the cities with no or poor access to public transportation are on their selling list.

More than just selling

When I attended my first MAPIC in 2016, sustainability was not an issue. Companies I met were all talking about how to create places where people wanted to stay for hours and spend their money on luxury goods, entertainment and more or less fancy meals. Of course that is still on the agenda, but today it has to be done sustainably.

The whole concept of mixed uses is founded on an idea of sustainability. The consumer should find everything under one roof, with easy access from the metro, close to home.

That is why specialists in commercial retail, like Unibail Rodamco Westfield and City Con engage themselves in housing-projects. One of my friends from youth dreamed of living in a shopping mall, now her dream can come true – flats and even small houses are built on top of malls.

Light from the North?

Lars -Åke Tollemark, Managing Director Nordic, UnibailRodamcoWestfield, has for a long time been focused on sustainability.

– In the Nordics we have left the stage of analyzing. We don’t discuss what to do, or if we need to do things – we take action. It’s a natural thing to save energy, to use sustainable materials, to have bees on the roof etc.

Being “environmental friendly ” is not considered a cost in the long run, he claims – saving energy is saving money, sustainable materials can be used and reused.

A place to thrive

But sustainability in not only about the environment and economy. Real sustainability is also social. Owners of retail property need to create places, where people can meet.

Are we still interested in shopping? Photo: Dagmar Forne

Annika Brommesson, a Swedish pioneer in Neurorachitecture, explains what makes people thrive, and what alienates:

– People need frequent, casual, short interactions that eases the struggles of life, and give a sense of belonging. Human beings also need to feel protected, to be able to orient in the surroundings. Why? Because the human brain has not developed much since we lived in the savanns of Africa 40 000 years ago. If we do not understand what we see, we can not detect a threat or an enemy. If we do not have landmarks, it’s difficult to find what we need.

Let’s talk about placemaking Photo: Dagmar Forne

Placemaking is the word. Annika Brommesson claims that many retail property owners are lousy placemakers. That is why so many customers fail to find their way through the mall.

– A shopping mall is like a town. But many malls feels like a town where all the houses are alike and the streets have no names. You try to find your way by using the shops as landmarks. “The Italian shoe shop lies next to H&M” But the next time you get there H&M has moved and the shoe shop seems to have vanished.

And the customer leaves frustrated, exhausted.

The BREEAM-certification, the solar panels and bees on the roof does not mean at thing to her in that moment, and she does not feel like having an ecofriendly lunch.

Hopes for next MAPIC

Will MAPIC 2020 focus on all aspects of sustainability ? Will peacemaking be a bigger issue? Will there be discussions about consumer-driven economies and how our urge for new things affects the planet? Will we find new ideas on circular economy? I hope so.

Hög tid att vuxna tar kommandot och hjälper barnen

Kulturrevolution på gång. När kärleksfulla vuxna ställer krav kan barnen blomstra.

I slutet av januari 2020 publicerade Tove Lifvendahl en stort upplagd ledarintervju i Svenska Dagbladet med eldsjälen Moussa N’Diaye. Han har skapat två aktivitetscentrum i Gävle och Sandviken, dit skolbarn får komma efter skoldagens slut, göra sina läxor, och ägna sig åt olika intressanta fritidsaktiviteter som stödjer skolarbetet.

Artikeln sträcker sig över ett helt uppslag, där Moussa öppenhjärtigt berättar om filosofin bakom Rapatac och kryddar med exempel på hur han gör för att hjälpa barnen att utvecklas till ansvarstagande vuxna.

Hans metod går ut på att ställa få men tydliga krav på barnen. Det ska vara ordning och reda, barnen ska uppföra sig väl och i övrigt ägna sig åt sådant som är både lärorikt och roligt.

Jag är stolt att säga att det var jag som satte Tove Lifvendahl på spåret. Jag träffade Moussa av en händelse i september, strax innan Rapatac öppnade. Jag blev så intresserad att jag reste upp i december för att göra ett reportage för nätmagasinet www.gazzine.com.  Då var huset fullt av barn, 200 unga som läste, höll på i musikstudion, e-sportade, fick läxhjälp, redigerade video, skrev manus, testade att bygga robot. Allt som huset bjöd en måndagseftermiddag.

Och Moussa styr med mild auktoritet.

Reglerna är få, men de ska hållas. Inget godis, inget snus, inga bråk, inga fula ord. Aldrig vara elak.

Varje överträdelse stoppas direkt.

Men alltså – är inte det lite väl hårt? Man måste ju förstå att …

Att vaddå?

Ja, att en del har en annan kultur hemma, att en del bor trångt, inte kan svenska så bra…

Blabla, förklaringar finns alltid. Men de ursäktar inte dåligt beteende!

Återigen: varje överträdelse stoppas direkt

Moussa ger ett exempel i artikeln:

En kille, en snäll men väldigt livlig pojke, stör de andra i mysrummet när de ska läsa. Han knuffas. Det händer många gånger. Moussa tar ut honom, förklarar varje gång varför han inte får göra så. Men det händer igen. Då tar Moussa med honom och åker hem till föräldrarna. Klargör att mamma och pappa tycker också att han ska låta bli att knuffa sina kamrater. Föräldrarna är tacksamma. Hela vuxenvärlden visar på ett vänligt sätt vad som är rätt. 

– Om man tar tag i problemen när de är små blir de aldrig stora, menar Moussa.

Lugn stund. Varje barn ska läsa i minst 20 minuter när de kommer på eftermiddagen. Foto:Dagmar Forne

Fast det där med ”hela vuxenvärlden” är ju inte riktigt sant. I skolan pågår ett annat slags spel. Där verkar reglerna vara annorlunda. Förvirrande. I skolan verkar det vara helt ok att knuffas, springa och skrika, störa.

Alltså så här ligger det till:

Reglerna finns, men lärare, rektorer, och annan skolpersonal vågar knappast kräva regelefterlevnad. Då får de både föräldrar och elever emot sig. Det finns nämligen ett starkt skydd mot kränkning. En elev som blir tillsagd kan känna sig kränkt, och i dag finns möjligheten att anmäla skolan till Skolinspektionens Barn- och elevombudsman. Möjligheten har kommit till i det vällovliga syftet att förhindra mobbning. Hur mycket det hjälper är oklart. Ett påtagligt resultat är att lärare i dag inte vågar bryta bråk eller sätta gränser då de är rädda för att bli anmälda. Många föräldrar försvarar sina barn i vått och torrt och vägrar inse att deras egen lilla ängel kan vara nog så manipulativ eller skrämmande. Och en del föräldrar kanske själva är rädda för sina egna barn.

Att barn med neurologiska funktionshinder, alltså diagnoser som ADHD och olika grader av autism tvingas gå i vanlig klass gör inte saken bättre.

Moussa är besviken över den svenska skolan, därför att den inte hjälper de barn som bäst behöver hjälp. För att klara skolan behövs ett kulturellt kapital hemifrån. Den svenska skolan har för länge sedan släppt sin kompensatoriska uppgift.

Med Rapatac vill han komplettera skolan och ge barnen lust att lära och självförtroende nog att räcka upp handen.

Men syftet är högre. Det uttrycks väl av Lena Eneström, ledamot i Stiftelsen Anna och Albert Göranssons Minne, som är den största finansiären till Rapatac i Sandviken. Jag träffade henne vid mitt besök i december.

– Rapatac är en kulturrevolution, och vi hoppas att den ska sprida sig till alla verksamheter i hela Sverige som riktar sig till barn – skolor, idrottsrörelsen och andra former av fritidsverksamheter.

Hon anser att vuxenvärlden i allt för hög grad blundar för barnens problem i stället för att ingripa.

–På Rapatac finns tydliga regler och Moussa tar tag i varje situation och förklarar vad som gäller och varför. Vi övriga vuxna som är här håller på att lära oss nya förhållningssätt, och inse att det är vår skyldighet mot barnen att inte godta dåliga beteenden, säger Lena Eneström.

Hon beskriver Moussa som ”fullkomligt orädd”. Varken potentater, bråkiga barn eller deras föräldrar hindrar honom från att agera när det behövs.

Välutrustat. Finansiärerna ser Rapatac som en god investering i banens framtid. Foto:Dagmar Forne

Jaha, men vad kostar det här då? Vad krävs för att bygga och driva en sådan verksamhet? En enda eldsjäl kan ju inte fixa allt.

Det kostar miljoner. Rapatac är inrymt i Swedbanks gamla bankkontor, en trevåningsbyggnad i centrala Sandviken, med ett källarplan med välisolerat bankvalv. Huset är topprenoverat. Snyggt och välutrustat som vore det ett av Googles eller Facebooks kontor.

Driften drar också betydande belopp. Här finns välutbildade vuxna kring barnen varje dag. En del jobbar visserligen ideellt, där finns ett 15-tal volontärer, men många är avlönade så kallade mentorer och olika lärare, som danslärare, mediacoach, och personal som sköter kafeteria och tillsyn.

En fattig kommun har inte utrymme i budgeten för detta. De kan på sin höjd hålla några fritidsgårdar öppna, om ens det.

”Fritidsgård” är dessutom en företeelse som får Moussa N’Diaye att se rött:

– De borde stängas allihop. Direkt! De är platser där ungdomarna mest hänger, och ofta är det där de småkriminella möts. De skötsamma vågar sig inte dit.

I Sandviken är det huvudsakligen Sandvik och de Göranssonska stiftelserna som finansierar verksamheten. Sandviks nu avgående vd Björn Rosengren är mycket engagerad och har tillbringat många timmar på Rapatac.

Henning Eneström från Stiftelsen Albert och Anna Göranssons Minne ser Rapatac som en extremt god investering – om man väger in alternativkostnaderna: 

– Belackare tycker att vi spenderar en faslig massa pengar. Totalt har bygget kostat mer än 25 miljoner och driften kostar åtskilliga miljoner varje år. Allt är nytt, här finns fantastisk utrustning, 3-D printer, fullt utrustade studios för media- spel- och musikproduktion. Det är viktigt att allt är fräscht och påkostat, vi tycker inte att det duger med något begagnat, repigt eller halvdant, säger han.

Meningen är att barnen ska vara stolta, att de förstår att Rapatac är en gåva som också medför stort ansvar.

– Rapatac är till för att barnen ska klara sin skolgång, bli duktiga på det som intresserar dem allra mest, känna sig tillfreds, få en framtidstro och så småningom bli ansvarstagande vuxna, säger han. 

Henning Eneström menar att den som tycker att prislappen på Rapatac är hög bör tänka lite längre än näsan räcker: 

– Den som inte har utbildning tjänar mindre och upplever inte lika stor tillfredställelse i livet. En del använder sin energi till att begå brott. Vad kostar inte det?

Tjejer tar plats. På Rapatac finns utrymme för alla att utveckla sina talanger.

Till sist: finns det någon garanti att verksamheten faktiskt fungerar? Är det inte för beroende av en enda person?

Jo, det känns nog som det finns en fungerande modell som skulle kunna vara skalbar.

Moussa har drivit konceptet sedan 2004. 2012 hade han fått ihop finansiering nog att öppna det första aktivitetscentret i Gävle, med finansiering från Billerud/Korsnäs. I dag rullar den verksamheten på, utan Moussas ständiga närvaro. Rapatackonceptet finns också dokumenterat i handboken Rapatac: Vägen till 100 procent som kom 2016. Det finns möjlighet att ordna utbildningar i att tillämpa den mjuka auktoritet som krävs.

Moussa förklarade för mig att det inte är barnen som är problemet när en ny enhet startar upp, utan de vuxna:

– Hela den första terminen har jag fått arbeta hårt med att få de vuxna att lära sig se och att ingripa på rätt sätt, säger han.

Läs mer: 

https://www.svd.se/vi-ska-lara-barnen-vad-vi-vill-att-de-ska-vara-imorgon

Handboken ger en introduktion till den som vill lära mer om Rapatac.

Rapatac: Vägen till 100 procent, Moussa N’Diaye och Anna-Carin Blom, Stiftelsen Rapatac, 2016

Hemsida: www.rapatac.se

Textilråvara kan hanteras med större respekt

Det är alltid med stor nyfikenhet jag går till ELLE-galans pressfrukost. Så ock i år. Fredagsmorgonen i mitten på januari, rodnade himlen vackert när jag gick genom Kungsträdgården mot Grand Hotel. 

En smarrig frukost framdukad, intressanta kollegor att prata med och så är det spännande att se vilka stjärnor som belönas detta år.

Stylister, Influencers, Årets Blickfång, Årets bäst klädda man och kvinna och andra kliver upp på scenen. För mig som inte är så inne i modevärlden är en del namn nya, så det är roligt med en uppdatering.

Spänningen är stor innan Cia Jansson och Kakan Hermansson avslöjar årets pristagare

Men det jag väntar på är att få intervjun med vinnaren av H&M Conscious Award 2020, alltså det stora hållbarhetspriset.

Så kliver de fram på scenen, tre studenter från Chalmers Entreprenörsskola. Gustav Larsson-Utas, Johanna Nissén Karlsson och Eric Henriksson Martí som tillsammans med Chalmersforskarna Romain Bordes och Anna-Karin Hellström håller på att utveckla och kommersialisera en metod för att avfärga och omfärga textilier utan att använda blekmedel, och utan att försämra kvaliteten på tyget. 

Respekt för materialet

Tanken är revolutionerande – den textilåtervinning som görs i dag går antingen ut på remake, att man skapar nya kläder och prylar av använda tyger, trasmattor eller patchwork, eller att gamla kläder rivs till trasor som blir stoppning i exemplvis möbler. Att få ut  textilfibrer som kan vävas till nytt tyg är svårt, eftersom många material är blandade, och även med rena naturmaterial blir kvaliteten sämre i andra svängen.

Vividye som det belönade projektet heter, arbetar med större respekt för tyget..

Genom en ny metod – ett bad med positivt laddade joner, lyfts den gamla färgen ur fibrerna. Färgen separeras ut och kan användas på nytt. Det avfärgade plagget kan nu åter färgas in med ny färg. På så vis kan konsumenter uppdatera sin garderob utan att kassera sina gamla plagg. Lämna in din svarta kavaj till butiken där du köpte den och få tillbaka den korallröd, mintgrön eller koboltblå. Lyft bort det gamla trycket på t-shirten och sätt på ett nytt. Praktiskt när företaget bytt logga och det ligger en drös kvar av den gamla modellen i förrådet.

Bomullsbrist hotar

Förutsättningen är förstås att det är Vividyes egna färger som används. Processen fungerar ännu bara i labbet, men teamet har visat att det går att skapa ett kretslopp där textiliernas liv förlängs. Något som kommer att bli nödvändigt. I modeindustrin oroar man sig för att bomull kommer att bli en bristvara.

De tre pristagarna kommer från Chalmers Entreprenörsskola. De har just bildat aktiebolag för att göra Vividye till en kommersiell succé.

– Bomullsodling tär på jordens resurser. Det går åt 8000 liter vatten till ett kilo bomull, och mycket av det som produceras slängs eller bränns för att det är osäljbart eller för att människor helt enkelt tröttnat på sina plagg. Vi vill skapa ett system som gör att vi använder kläder och andra produkter längre, säger Gustav Larsson – Utas.

Osålda plagg som har fel färg eller tryck skulle också kunna färgas om och få en andra chans i stället för att gå till destruktion.

Johanna Nissén Karlsson berättar att processen än så länge fungerar på cellulosabaserade tyger, alltså bomull och viskos, men att utvecklingsarbetet är intensivt. Framöver kommer förhoppningsvis andra material som polyester att kunna behandlas på samma sätt, och andra produkter än kläder kommer också att kunna uppdateras.

En fråga som väcktes under vårt samtal var om plagg som färgats med giftigare färger skulle kunna avfärgas så att den giftiga färgen skulle kunna tas om hand och destrueras sätt så att gifterna liksom lyfts ur kretsloppet.

–Intressant tanke! Det vore drömmen, men dit är det långt, säger Eric Henriksson Martí. 

En kultur av bortförklaringar måste brytas

Hur kommer det sig att så många barn i Sverige misslyckas i skolan? Svaret är att vuxenvärlden tillåter det. Man skyller på utanförskap, resursbrist, obehöriga lärare, droger, hederskultur… energin läggs på att hitta förklaringar i stället för lösningar.

Det finns möjligheter att hjälpa barn till en fungerande skolgång även om de har flera faktorer emot sig – men det kräver mod, engagemang, långsiktighet och samarbete. Bristvaror i det offentliga Sverige.

Var i Sandviken i början på december. En industristad, byggd kring högteknologiska storföretaget Sandvik. Jobben på Sandvik är i dag kvalificerade, men traditionellt började man på bruket efter folkskolan och arbetade sig upp. Utbildningsnivån i Sandviken är fortfarande låg, endast 16 procent av invånarna har högskoleutbildning – vilket är en bra bit under rikssnittet.

Sandviken har tagit emot många utomeuropeiska invandrare genom åren.

Centrum är litet. En sommardag 2019 promenerade jag Hyttgatan fram bland barn som cyklade fram och tillbaka och unga vuxna som skrek fula ord till varandra. Stämningen låg och vägde mellan håglös och hotfull.

I Sandviken ser det inte ut att finnas så mycket att göra.

Vid mitt besök denna vecka låg gatorna öde, lite isiga, täckta av tunt snötäcke, belysta av blek decembersol.

Drömlandets baksida

Jag hade stämt träff med Moussa N’Diaye på Rapatac, och Henning och Lena Eneström från Albert och Anna Göranssons Minne – en av de Göranssonska stiftelserna. Även om Sandviken ser lite tråkigt ut på ytan finns det en gammal kultur av omhändertagande. Ättlingar till Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson har skapat flera stiftelser som delar ut pengar till barn och ungdomsarbete.

I dag, när många kommuner i Sverige har svårt att uppfylla sina basala åtaganden, är stiftelser mer betydelsefulla än någonsin.

I år har de Göranssonska stiftelserna tillsammans med Sandvik investerat i Aktivitetshuset Rapatac, som öppnade i september. Där får barn och unga från 10 års ålder läxhjälp, aktiviteter och en trygg plats att träffa sina vänner.

Moussa N’Diaye är en storväxt senegales som kom till Sverige som 20-årig baskettränare 1991.

–För mig var Sverige drömlandet – rikt, fredligt, välmående. Jag trodde att alla svenskar måste vara genier eftersom Sverige var världens bästa land.

Han märkte snart att det inte riktigt stämde:

Sverige är dåligt på att ta hand om alla barn som inte är exemplariska.

Som baskettränare lägger han märke till att barn som har problem i skolan fungerar alldeles utmärkt på och utanför planen. Han ser vänliga, uppmärksamma glada barn där lärare ser bråkstakar utan vilja att lära.

En pollett trillar ner när han själv börjar jobba som resursperson i en skola i Gävle.

– Kollegiet byggde gemenskap kring fikapauserna. De hade ett rullande schema där varje medarbetare skulle fixa kaffe och hembakt i tur och ordning. Det blev 1-2 gånger per termin för var och en. Jag glömde min fikadag och fick tokrusa till Ica. Kollegorna surade över att bullarna inte vara hembakta, berättar han.

Men i stället för att skämmas började Moussa N’Diaye att ifrågasätta hela grejen. Han nöjde sig inte med ”Så här gör vi i Sverige” utan föreslog att lärarna i stället för att investera 5 timmar per år i tävlingen ”Bästa hembagare” skulle använda 5 timmar till att ge läxhjälp i biblioteket. Det var ju många barn från studieovana hem. Man kunde inte längre räkna med att föräldrar skulle hjälpa barnen med läxorna när 60-70 procent av utvecklingssamtalen gjordes med tolk.

Lärarna blev inte entusiastiska över förslaget.

–Där och då började idén om Rapatac gro, säger han.

Utvecklad pedagogik

Han ville skapa ett aktivitetshus, inte en ungdomsgård. Barnen skulle gå dit för att få hjälp med läxor och lära sig nya saker på ett lekfullt sätt. Han försökte på många sätt att få intressenter att nappa. Den första projektplanen lades fram 2004. 2012 öppnade Rapatac i Gävle, med stöd och finansiering av Billerud/Korsnäs.

Så det var med åtta års erfarenhet han startade Rapatac i Sandviken i september 2019. Han vet att modellen fungerar. I dag finns det en utvecklad Rapatac-pedagogik, dokumenterad i boken Vägen till 100 procent.

Så vad går den ut på?

Rapatac har en vision att alla barn ska klara skolans kunskapsmål.

För att det ska fungera måste man bygga ett hållbart alternativ för socialt utsatta barn.

  • Rapatac bygger på sju ledord:
  • Respekt
  • Ansvarstagande
  • Relation
  • Engagemang
  • Tillit
  • Gemenskap
  • Attraktion

När den första terminen snart är till ända börjar Rapatac i Sandviken fungera som tänkt. 700 barn är inskrivna, omkring 15 vuxna är anställda, ett antal volontärer är med och hjälper till. Barn och vuxna har lärt sig vilka regler som gäller. Det är inte tillåtet att tugga tuggummi, snusa, äta godis och använda ett fult språk. Alla hälsar när de kommer, tar av sig ytterkläder och skor. Alla barn ska läsa i en bok i tjugo minuter innan de får göra något annat.

Men det tar tid att få alla vuxna och barn att förstå vad Rapatac egentligen går ut på.

Lena Eneström kallar det en kulturrevolution.

– Vi vill helt ändra attityderna. Vi måste sluta att acceptera respektlösa beteenden och i stället våga säga ifrån och stoppa sådant som inte är trevligt. Men det ska inte bara gälla här i huset. Tanken är att det ska sprida sig till skola och idrottsföreningar – att samma regler ska gälla överallt där barnen vistas under överinseende av vuxna. Vi behöver också involvera föräldrarna, säger hon.

Moussa berättar att han denna första termin ägnat lika mycket energi åt att lära upp de vuxna som åt barnen.

Han menar att de vuxna måste lära sig att inte titta bort och släta över dåliga beteenden. Man måste orka se och reagera, men på rätt sätt. Att döma och bestraffa är inte rätt väg. Ett barn som är rastlöst kanske stör sina kompisar när de gör läxorna. Då är det kanske klokt att ta med det barnet ut och spela fotboll en stund, så kan det gå lättare att koncentrera sig sedan.

Förståelse är en sak.

Bortförklaringar en annan.

Jag är på Rapatac i Sandviken ända till kvällen. Träffar massor av barn. Det är måndag och omkring 200 barn och tonåringar kommer till huset. Moussa N’Diaye är överallt tycks det – lyssnande, närvarande, ständigt tillgänglig för barnen även om han sitter i möte. Beredd att gripa in.

Han berättar att han varit i Sandviken nästan varje dag under hösten.

Rapatac i Gävle fungerar väl utan att han behöver vara där hela tiden, men Sandviken kräver att han är där.

Drömmen är att kunna sätta konceptet så väl att det inte kräver hans personliga närvaro i varje stund.

Att konceptet ska vara skalbart.

I boken som kom ut 2016 finns konceptet väl beskrivet, men det behövs också många människor som lever efter idéerna utan att behöva titta i en manual eller fråga Moussa varje dag.

För då skulle det fungera att starta många fler Rapatac i Sverige.

Vi kommer från savannen

Det är savann-tema på mycket av det jag gör just nu. Savannen är människans ursprungsmiljö, men den är också hotad. Kanske för att vi människor inte erkänner och har respekt för vårt ursprung.

Jag gjorde nyligen en intervju med en neuroarkitekt. Varje människa jag nämner det ordet för svarar med ett förvånat va? vad är det?

Annika Brommesson är en pionjär på området i Sverige. Hon har i många år studerat vad det är som gör att människor mår bra i vissa miljöer och o-trivs i andra. Svaren hittat hon i människans ursprung:

– Vi är savannmänniskor, våra hjärnor har inte förändrats nämnvärt på 40 000 år, säger hon

Jo. visst kan vi mycket mer nu – vi har skriftspråk, kan bygga komplicerade maskiner, har utvecklat sätt att kommunicera på långa avstånd.

Men grundläggande behov är desamma: för att en plats ska kännas trivsam behöver den erbjuda överblick , skydd, identitet och gemenskap. Det ska finnas en balans mellan stimulans och trygghet så att man vågar utforska platsen och lära sig något nytt.

Hus som objekt

Men arkitekter, byggherrar, politiker och samhällsplanerare har genom historien ofta bortsett från människans basala behov.

Enorm fasad, grå, sjukhusentré och en liten trädusling i förgrunden med lite blommor kring.
Inte så välkomnande. Foto Annika Brommesson

Hus blir objekt som ska manifestera makt, rikedom, modernitet, rationalitet, eller något annat storslaget. De är inte byggda främst för att vara behagliga att bo och verka i. Neuroarkitekter är experter på hur miljöer ska byggas och omdanas så att de blir trygga och trivsamma platser där människor vill vara. Många ställen är i dag ödsliga och kusliga, byggda mer för bilar än för människor.

intervjun är publicerad på Gazzine: https://www.gazzine.com/arkitekten-som-satter-manniskan-i-centrum/

Cafémiljö, kvinnor som fikar, fönster med utsikt över torg, gata med gammeldags fasader.
Lugn men ändå stimulerande är övervåningen på Café Nord i Köpenhamn. Utanför breder Ströget löftesrikt ut sig. Samma trygga känsla som att stå på en höjd och blicka ut över savannen…
Foto: Dagmar Forne

Afrikas största tillgång

Ja det är förstås savannen med alla sina vilda djur.

Djurlivet hotas när människorna i regionen är för fattiga och förstör naturen genom att bränna skogen för att odla i askan, eller genom att hugga ner skog för att tillverka kol. Då förstörs djurens naturliga miljöer. Om människorna därtill skjuter av djuren för att äta dem, blir landskapet än ödsligare.

Savann, berg i bakgrunden, stor och liten noshörning betar.
Noshörningar i sitt naturliga habitat Foto: Peace Parks Foundation

Men också stora industriella projekt, vägbyggen, industriellt skogsbruk, fabriksbyggen, dammbyggen där människor med finansiella muskler förändrar landskapet och hotar djurlivet.

Jag har i dagarna träffat företrädare för organisationen Peace Parks Foundation som verkar i södra Afrika. Organisationen startades 1997 av WWF-grundaren Prins Bernhard av Nederländerna, Nelson Mandela, Sydafrikas dåvarande president och den sydafrikanske affärsmannen Anton Rupert.

Fredsparker

Numera finns det tio så kallade TFCA:s, Transfrontier Conservation Areas, Fredsparker. De ligger alla över minst två landsgränser.

Senior Chief Inyambo Yeta, som är hövding över Sisheke hövdingadöme I Zambia förklarar poängen med att Peace Parks ligger över landsgränser:  

–Djuren rör sig naturligt över gränserna och länderna har därför ett gemensamt ansvar för att bevara djurlivet. Ibland utgörs gränsen av en flod, och då måste man på bägge sidor komma överens om hur floden ska nyttjas – exempelvis för fiske, bevattning och transporter, säger han.

Den största fredaparken är Kavango-Zambezi TFCA som sträcker sig över gränserna till både Botswana Namibia, Angola, Zambia och Zimbabwe, över ett område lika stort som Sverige.

Turismen bevarar djurlivet

Det är mångas dröm att någon gång i livet få se lejon, antiloper, elefanter, noshörningar, zebror, giraffer, leoparder, bufflar och andra djur i det vilda. Turismen är en viktig inkomstkälla för många länder i Afrika, och faktiskt nödvändig för att bevara djurlivet.
– Turism kan ge mängder av jobb när det görs på rätt sätt, säger Kathy Bergs, utvecklingschef på Peace Parks Foundation – men hon menar också att turismen är ett tveeggat svärd:

– Det kan göras storskaligt, så att intäkterna går till ägare i andra länder, eller småskaligt, så att det blir ett lyft för byar och och familjer.

Peace Parks Foundation har utbildningsprogram för kvinnor som vill öppna Guest Houses och restauranger. De utbildar också främst män men även några kvinnor till parkvakter och de har också ett stödprogram för jordbrukare där de lär ut bättre metoder så skördarna ökar.

Alla åtgärder Peace Parks vidtar hindrar ökenutbredning och gynnar därmed klimatet. Men för att satsningarna ska bli bärkraftiga krävs det intäkter från turism.

– Att välja bort flygresor för att rädda klimatet är ett för enkelt sätt att se på klimatfrågan, säger Tina Sayed Nestius, som driver resebyrån Afrikakompaniet.

Men hon avråder från att ta inrikesflyg för att spara tid på Afrikaresan.

– Det är bättre att röra sig genom landskapet. Ta tåget eller åk bil och upplev allt det vackra, säger hon.

Det passar savannmänniskan bättre.