Blockkedjeteknik – mycket större än bitcoin

Det ska ärligt sägas – jag har lyssnat på flera dragningar om blockkedjor utan att kunna skriva en begriplig text om det. Men så har jag talat med några personer som hjälpte mig att få en klarare bild:

Magnus Kempe på Kairos Future anser att många börjar i fel ände:

– Bitcoin är den tillämpning många känner till, men blockkedjeteknik är så mycket mer, säger han och förklarar att det i grunden handlar om att man skapar en digital unik identitet som är oföränderlig genom en hel transaktionskedja.

Christina Claughton-Wallin , handelsexpert på teknikföretaget IBM i Sverige, berättar hur blockkedjeteknik på försök börjat användas av detaljistjätten Walmart för att kunna hålla koll på matvaror från skörd till butik:

– Redan när djuret eller den nyskördade frukten lämnar gården för bonden in viktiga uppgifter i systemet. Sortnamn, vikt, hur och när produkten odlats och skördats bekämpningsmedelsanvändning och annat, säger hon och framhåller att det som har förts in i systemet inte går att radera eller ändra utan att alla parter är överens.

Det innebär att uppgifterna ograverade följer med produkten genom hela försörjningskedjan. Under resans gång läggs uppgifter till – transporten, hur lång tid den tog och vilken temperatur som rådde, fabriken där den bearbetades, hur länge den låg i tullen, ytterligare transport och lagerhållning innan den körs ut till butik.

Den stora fördel hon lyfter fram är att all information är tillgänglig för alla berörda utefter vägen, något som hon anser kommer minska svinn, matfuskbrott och matrelaterade sjukdomar över hela klotet när tekniken får fäste.

Magnus Kempe på Kairos Future anser att många börjar i fel ände:

– Bitcoin är den tillämpning många känner till, men blockkedjeteknik är så mycket mer, säger han och förklarar att det i grunden handlar om att man skapar en digital unik identitet som är oföränderlig genom en hel transaktionskedja.

Magnus Kempe pekar på en rad andra viktiga tillämpningar – med blockkedjetekniken kan man kontrollera var och när en bild är tagen och att den inte är ändrad. Man kan verifiera att ett e-mail inte har manipulerats, att en app verkligen kommer från rätt avsändare, och att intyg verkligen är äkta.

Tekniken bakom förklarar han så här:

Databasen med alla uppgifter delas upp i två – en som innehåller uppgifterna som ska skyddas, och en som bara innehåller verifikationerna.

En stor fördel som han framhåller är att blockkedjetekniken minimerar risken för konflikt kring vad som gått fel.

– Om du hävdar att du skickade fem ton fina tomater den 22:a och jag tog emot fem ton dåliga tomater den 25 går det att spåra var i kedjan det brustit, säger han.

Det är ett enkelt exempel, men blockkedjan skulle också vara till stor nytta när det gäller mer komplicerad teknik – exempelvis för att hitta var i ett affärssystem som en bugg sitter och vilken leverantör som i så fall ansvarar för att åtgärda felet.

Spårbarhet efterfrågas av många – inte mest i konsumentledet. Men spårbarhet kräver ofta en transparens som många aktörer inte känner sig bekväma med eftersom det kan innebära att konkurrenter får alldeles för mycket insyn i ens verksamhet.

Magnus Kempe framhåller den andra stora fördelen med blockkedjetekniken – att den ger möjlighet att vara anonym med delar av din data till exempel vem du är eller var du är.

– Jag vet inte vem du är, men jag vet att du talar sanning, sammanfattar han.

Författare: Dagmar Forne

Dagmar Forne, journalist med mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om handel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *