Se affärsfördelarna med GDPR!

Att nöja sig med en miniminivå för att slippa böter är ingen vettig strategi när det gäller att möta GDPR-kraven. Det säger Oliver Penel, GDPR-expert på SAS Institute som var en av talarna på SAS Analytics Experience i Amsterdam nyligen.

Nej GDPR är mer än bara en uppgradering av PUL eller någon av de andra nationella regelverken kring datasäkerhet. GDPR bör tas på allvar, men det gäller att inte tappa huvudet trots att det börjar bli bråttom.

– Se GDPR som en katalysator för att förbättra företagets affärsmodell och göra kunderna nöjdare, säger han.

Han lyfter fram fördelen med att GDPR kommer att gälla inom hela EU:

– Det gör det lättare att göra affärer över gränserna eftersom företagen inte behöver anpassa sig efter nationella lagar, säger han och framhåller att detta kommer att spara företagen i storleksordningen 2 miljarder euro per år.

Företag som sköter GDPR på rätt sätt kommer att att vinna konkurrensfördelar. För egentligen handlar det ju om att skydda sitt företag och sina kunder mot kostsamma intrång.

– Intrången kostar inte bara stora pengar genom att företagen blir av med tillgångar och kanske måste betala böter, den största skadan består i minskat förtroende hos kunderna, säger Oliver Penel.

Ett gott exempel bjöd Nikos Maroulianakis på. Han är vd för det grekiska försäkringsbolaget Interamerican, som är Greklands största med 1,1 miljoner kunder. Det är över 10 procent av befolkningen.

–Inom vårt bolag har vi från början betraktat GDPR som en enorm möjlighet att på ett mycket systematiskt sätt ta kontroll över datahanteringen, säger han, innan han noggrant går igenom vilka åtgärder företaget vidtagit: Hur man spårat upp vilka data som finns, kategoriserat vilka data som som behövs, och skapat system som gör det lätt att rensa bort inaktuell data, och lyfta fram all data om kunden vill flytta till en annan aktör eller få sina data raderade ur systemen.

Nikos Maroulianakis framhåller att hela organisationen måste vara medveten om vad GDPR innebär och att man också måste säkerställa att leverantörer och partners hanterar data korrekt.

På Interamerican startade man processen tidigt och uppfyller redan i dag de krav som kommer att ställas den 25 maj 2018. Men han vill inte säga att bolaget är ”i mål”

–Nej,nej det kan man inte säga. Det här är ett jobb som hela tiden måste utvecklas och fortgå.

Ett försäkringsbolag  hanterar massor av känslig information, och vi måste hela tiden bli bättre på att skydda och hantera datan så att kunderna kan känna sig trygga. Omvärlden ändras hela tiden, och de som vill komma åt känslig data utvecklar ju hela tiden sina metoder, säger han.

Den stora fördelen med att ligga i framkant och inte sega med GDPR-arbetet är att det har ökat kundernas förtroende för Interamerican. Bolaget har snabbt tagit marknadsandelar.

Han menar också att det gäller att se framåt: bolaget behöver hela tiden utveckla sina tjänster, och då måste det finnas bra struktur för att samla in och hålla  koll på data som man i dag inte ens har tänkt på att man kommer att behöva.

Författare: Dagmar Forne

Dagmar Forne, journalist med mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om handel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *