Moral är ett användbart begrepp

Intervjuade kriminologiprofessorn Per-Olof Wikström för tidningen Skydd&Säkerhet nyligen.

Han är sedan 20 år verksam i Cambridge. Vi talade om det jätteprojekt han leder som handlar om att utröna varför människor begår brott.

Resultaten av PADS-projektet där drygt 700 personer följdes från 12 till 24 års ålder visar att en betryggande majoritet av de unga som växer upp i utsatta områden inte begår brott. Men vissa är mycket brottsaktiva och de börjar tidigt. Vissa begår visserligen en del småbrott i en ålder när de börjar röra sig mer ute utan vuxentillsyn, men de slutar i övre tonåren.

Skillnaderna mellan grupperna består inte i vad som ofta anges som orsaker till kriminalitet – fattigdom, trångboddhet, dåliga skolor, arbetslöshet. Nej, skillnaderna stavas MORAL.

Moral är ett begrepp som svenskar skyggar för. Det för tankarna till Prussiluskor, skenhelighet och moralism. Kanske vi känner oss mer bekväma med ordet ”handlingsregler” alltså en uppsättning regler för hur man beter sig i olika situationer. Vad som är ok, helt enkelt.

Moral är något som man har med sig hemifrån.

Professor Wikström och hans forskarlag gjorde djupintervjuer som visade att ungdomar som hade starka uppfattningar om rätt och fel också var mycket mer motståndskraftiga mot frestelser och kamrattryck.

Han menar att brottspreventiva projekt i bästa fall är verkningslösa om man inte grundar dem i en kunskap, dels om vad som är ett brott, dels om hur de personer som begår brott faktiskt är funtade.

Det handlar alltså om vad som är ok i en familj eller en krets. Vilket beteende som accepteras.

Men vad som är acceptabelt är inte hugget i sten. Samhällets värderingar ändras hela tiden. Förr var det normalt att röka inomhus i närvaro av spädbarn. Det var normalt och accepterat att daska till olydiga barn. Skoldagen inleddes med kristen morgonbön.På vissa arbetsplatser hängde kalendrar med porrbilder. Rökning på krogen var en rättighet. Representationssprit flödade. Miljöhänsyn var för miljömuppar…

Lagändringar, ökad medvetenhet och nu senast #metoo ändrar bilden successivt eller ibland ganska abrupt. Det som var ok i går uppfattas som brottsligt, olustigt eller olämpligt i dag.

Det finns också fall där en djupt rotad moraluppfattning hos en grupp hamnar i total clash med den moral som råder i samhället i övrigt.

Hederskultur  bygger på kvinnans underordning. Enligt denna moraluppfattning anser man sig ha rätt att bestraffa personer som ifrågasätter och  ansluter sig till uppfattningen att flickor har samma värde och ska ha samma frihet och möjligheter som pojkar.

Ett samhälle som skyggar för moralbegreppen har inte en chans att förstå eller göra något åt vare sig kriminalitet eller medeltida hedersuppfattningar.

 

 

 

Författare: Dagmar Forne

Dagmar Forne, journalist med mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om handel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *