Mellanrummen motverkar social svält

Härliga platser är en bristvara. Bostadsområden planeras ofta utifrån andra prioriteringar än att människor ska trivas där. Men otrivsel har ett pris. Dags att diskutera hur vi ska skapa miljöer med plats för trygga, spontana vardagliga möten – tillvarons viktiga små mellanrum som får oss att må bra.

I Svenska Dagbladet den 1 februari läste jag att var tredje kvinna över 85 år i Sverige äter antidepressiva – trots biverkningar och trots att det finns svagt stöd i forskningen för att antidepressiva medel fungerar för äldre.  Jag menar att det är ett tecken på en allvarlig brist i samhället – en brist på levande mellanrum, platser för otvungna möten.

Piller är billigt. Många äldre är deprimerade, men inom vården finns sällan tid eller förmåga att hjälpa åldringar som tappat gnistan att må bättre. Och det är kanske inte mer resurser till vården som skulle lösa hela problemet.

I artikeln intervjuas 93-åriga Ulla-Britt som blev änka vid 80 års ålder, och som övertalades att ta medicin för att sluta gråta.

Vem har tid att sitta och trösta en gråtande 80-åring?

Förr fanns kyrkan som en resurs i de lägena – och man såg det som en naturlig sak att begråta sin man efter ett långt äktenskap.

Ulla-Britt tyckte heller inte att det var konstigt att gråta:

– Jag var ledsen men inte deprimerad, och ville egentligen inte börja ta piller, säger hon.

Först blev det ett om dagen. Nu har dosen ökat till fyra. Annars blir hon orolig.

Samtalsterapi erbjöds inte, och kanske Ulla-Britt såg sig som en modern sekulär person som inte naturligen vänder sig till kyrkan.

Mer vård eller härligare platser?

Kanske borde man titta lite närmare på hur det ser ut runt omkring människor – både äldre och yngre. Vilka förutsättningar finns att röra sig fritt, att möta andra människor, att stimuleras, att uppleva skönhet och annat som är bra för människans psykiska välmående.

På många platser har man byggt in ensamhet.

En misskött plats som inte känns trygg. Nora Torg, Danderyd

Torftiga, otrygga utemiljöer, trånga trapphus och trist utsikt är inte ägnade att liva sinnena. Det gäller i hög grad för äldre men också barn och tonåringar. Ja även människor i det vi kallar aktiv ålder far illa i brist på trygga, vackra mellanrum i vardagen.

Tegnérlunden, Stockholm. Här får sinnet både ro och stimulans. Fin plats att mötas eller bara kontemplera eller titta på barnen som leker. Ett mellanrum i vardagen.

Det har blivit extra tydligt i pandemitider när mellanrummen blivit än färre:

Restaurangerna går på sparlåga.

Biblioteket lämnar ut beställda böcker vid porten.

Seniorträffen är stängd.

Gudstjänsterna är digitala.

Så många som möjligt jobbar hemma.

Äldre anmodas att isolera sig, så en del har knappast vågat gå utanför dörren.

Ja,ja det gäller att anpassa sig till  pandemitidens tuffa villkor:

Träffa inte barn och barnbarn!

Lär dig handla på nätet!

Acceptera att killarna och tjejerna från hemtjänsten är klädda i rymddräkter!

Det är tydligt att vi behöver skapa fler platser där människor på ett naturligt sätt kan möta varandra, i ögonhöjd och över generationsgränser, men också med smittsäker distans.

Parken, torget, biblioteket, butiken, en brygga vid strandpromenaden, utsiktsplatsen, fiket, kyrkan, självklart, men också den privata trädgården med utsikt över förortsgatan.

En vacker plats att träffas på. Vid dansbanan på Norra Djurgården, Stockholm.
Tillvarons mellanrum…

Annika Brommesson är arkitekt med inriktning på neuroarkitektur. Det innebär att hon är specialiserad på att utforma miljöer där människor i alla åldrar trivs och känner ett välbefinnande.

Hon betonar betydelsen av mellanrummen i tillvaron. Mellanrummen mellan husen där en stor del av stadens liv utspelar sig, men också platser där man befinner sig mellan hemmet och jobb/skola. Fotbollsplan, butiken, parken, baren, gymmet.

– The third place har stor betydelse i människors liv. Där har man kontakt med en massa människor som man inte direkt känner, men som ändå ger känsla av gemenskap och identitet – vi som gillar den här platsen. Det kan vara damen med rottweilern vi möter varje dag – eller en turist. Man kan välja att interagera med människorna eller bara notera att de är där, men dessa lätta kontakter förstärker hemkänslan, inte minst för den som är gammal och skör, förklarar hon.

Stadens fasader erbjuder gott om tittgodis. Coronasäker arkitekturvandring på Östermalm i november 2020.

När man planerar eller förändrar en plats bör man alltså tänka mycket skarpt på hur människor rör sig på platsen, och om det går att hålla en lagom distans och ändå bryta känslan av ensamhet.

– De enkla otvungna kontakterna i trapphuset eller över häcken ger trygghet och mening åt vardagen. Men i dessa tider när vi helst inte ska träffa andra än våra närmaste har många hamnat i ett läge av social svält, säger hon.

Kreativt i pandemitider. Det lilla torget utanför äldreboendet användes för dansuppvisning. Oktober 2020.
Trädgården triggar må-bra-hormon

 En trädgård kan motverka den stora ensamheten.

Annika Brommesson genomförde för några år sedan en studie på en grupp ensamstående äldre damer som alla bodde i hus med en liten trädgård. De var trots hög ålder, vid intervjutillfället mellan dryga 80 och ungefär 90 år, påfallande vitala.

– En trädgård ger möjlighet att vara utomhus och få frisk luft, viket är bra för andning och cirkulation. Trädgården erbjuder också skönhetsupplevelser, spirande blommor, lövsprickning, höstlöv och gnistrande vinterdagar att njuta inifrån huset. Att sköta trädgården med vattning och ogräsrensning ger också motion. Allt detta triggar kroppens må-bra-hormoner och sänker smärttrösklar, säger Annika Brommesson.

Hon såg också att trädgården underlättade kontakter. Kvinnorna bytte några ord med förbipasserande, anlitade hjälp för tyngre sysslor och var också synliga för omgivningen – de fick en tydlig identitet.

En täppa i Tanto, Södermalm, Stockholm glädjer alla som går förbi.

Hon menar att äldreboenden borde byggas med trädgårdar, inomhus och utomhus. Det skulle öka livskvaliteten.

–Att kunna sitta ute på en gård under ett träd, se blommande rabatter, känna dofter av löv och jord, och höra vindens sus skärper sinnena, och de kognitiva förmågorna bibehålls bättre. Att ha utsikt över ett livfullt torg eller en park där många människor rör sig kan också ge en känsla av tillhörighet, säger hon.

Författare: Dagmar Forne

Dagmar Forne, journalist med mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om handel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *