Blockkedjan skyddar integriteten

 

Det finns en viktig aspekt på blockkedjetekniken som jag kom att fundera mer kring nyligen, när jag pratade med Magnus Kempe på Kairos Future och Jan Lundequist, som är expert på betallösningar på teknikföretaget Nets.

Konsumenter och handlare vill ofta att produkter ska vara spårbara – man vill veta var och hur varan producerats, att den innehåller det man förväntar sig och att varken djur eller människor farit illa under produktion och transport.

Men det kan vara svårt att uppnå transparens om inte alla leverantörer i kedjan har lust att dela med sig fritt av det som de inte vill att deras konkurrenter ska få veta.

Magnus Kempe framhåller att en av de stora fördelarna med blockedjor är att de skyddar de medverkandes integritet.

Det går nämligen att vara anonym med delar av datan till exempel vem som genomför en transaktion eller varifrån transaktionen görs.

– Det finns en frihetsgrad i att de som ingår i blockkedjan kan välja vad som ska vara publikt och vad som ska vara dolt. Möjligheten att vara anonym gör att man kan uppnå spårbarhet  med full integritet, säger han.

Jan Lundquist har arbetat med betallösningar under hela sitt yrkesliv. Han jobbar i dag på betalkoncernen Nets, och han förklarar att Nets ”experimenterar, skapar och inkluderar olika koncept för blockkedjetekniken”. Han ser på blockkedjeteknik som ett samlingsbegrepp för ett antal byggstenar som ingår i moderna transaktionssystem.

– Bitcoin är bara en applikation av publika blockkedjor, säger han.

Han framhåller att det största värdet med tekniken ligger i att det går att lita på att allt går rätt till i en kontext där inte alla medverkande känner och har förtroende för varandra.

– Det data som har spelats in från början går inte att förvanska, så förutsett att en produkt verkligen registrerades rätt från början, exempelvis att potatisen är ekologisk, så kan man lita på att det är ekologisk potatis som levereras.

Han berättar att Nets tillsammans med det danska Tull och Skatteverket har initierat ett projekt där man tittar på dokumentation kring bilar. Syftet är att man ska kunna veta allt som har hänt med en bil – alla reservdelar, slitage och transaktioner, ägare och justeringar.

Ja bilen är ju en knepig produkt – hur många avslöjanden har inte gjorts genom åren av märkesverkstäder som tar betalt för service och reservdelsbyten som inte genomförts, bilar som säljs med felaktig mätarställning eller som varit krockade.

Det skulle kunna gå att samla in data på allt och få en fullständig historik på bilen om man vill.

Om man vill ja.

Det är klart att det inte går att prata om blockkedjor utan att till sist landa i ett resonemang kring bitcoin.

Jan Lundquist förklarar att bitcoin skapades med tanken att vara en säker men helt anonym digital valuta. Precis lika anonym som mynt och sedlar i den fysiska världen. Man behöver alltså inte berätta vem man är när man gör en transaktion.

Precis som kontanter har bitcoin fått en skumraskstämpel – sist hörde vi ju att personerna bakom pensionssvindelbolaget Allra stuckit undan pengar genom att köpa bitcoins. Omöjliga att spåra.

I dag tittar flera länder på möjligheten att skapa virtuella varianter av de nationella valutorna.

– Det ska bli spännande att se om de projekten landar i anonymitet – eller om man kommer att behöva identifiera sig för att genomföra en transaktion. För om allt finns inspelat då går det att få fullständig koll på alla transaktioner som görs, säger han.

Det är värt att fundera över.

Själv ryser jag vid tanken.

Blockkedjeteknik – mycket större än bitcoin

Det ska ärligt sägas – jag har lyssnat på flera dragningar om blockkedjor utan att kunna skriva en begriplig text om det. Men så har jag talat med några personer som hjälpte mig att få en klarare bild:

Magnus Kempe på Kairos Future anser att många börjar i fel ände:

– Bitcoin är den tillämpning många känner till, men blockkedjeteknik är så mycket mer, säger han och förklarar att det i grunden handlar om att man skapar en digital unik identitet som är oföränderlig genom en hel transaktionskedja.

Christina Claughton-Wallin , handelsexpert på teknikföretaget IBM i Sverige, berättar hur blockkedjeteknik på försök börjat användas av detaljistjätten Walmart för att kunna hålla koll på matvaror från skörd till butik:

– Redan när djuret eller den nyskördade frukten lämnar gården för bonden in viktiga uppgifter i systemet. Sortnamn, vikt, hur och när produkten odlats och skördats bekämpningsmedelsanvändning och annat, säger hon och framhåller att det som har förts in i systemet inte går att radera eller ändra utan att alla parter är överens.

Det innebär att uppgifterna ograverade följer med produkten genom hela försörjningskedjan. Under resans gång läggs uppgifter till – transporten, hur lång tid den tog och vilken temperatur som rådde, fabriken där den bearbetades, hur länge den låg i tullen, ytterligare transport och lagerhållning innan den körs ut till butik.

Den stora fördel hon lyfter fram är att all information är tillgänglig för alla berörda utefter vägen, något som hon anser kommer minska svinn, matfuskbrott och matrelaterade sjukdomar över hela klotet när tekniken får fäste.

Magnus Kempe på Kairos Future anser att många börjar i fel ände:

– Bitcoin är den tillämpning många känner till, men blockkedjeteknik är så mycket mer, säger han och förklarar att det i grunden handlar om att man skapar en digital unik identitet som är oföränderlig genom en hel transaktionskedja.

Magnus Kempe pekar på en rad andra viktiga tillämpningar – med blockkedjetekniken kan man kontrollera var och när en bild är tagen och att den inte är ändrad. Man kan verifiera att ett e-mail inte har manipulerats, att en app verkligen kommer från rätt avsändare, och att intyg verkligen är äkta.

Tekniken bakom förklarar han så här:

Databasen med alla uppgifter delas upp i två – en som innehåller uppgifterna som ska skyddas, och en som bara innehåller verifikationerna.

En stor fördel som han framhåller är att blockkedjetekniken minimerar risken för konflikt kring vad som gått fel.

– Om du hävdar att du skickade fem ton fina tomater den 22:a och jag tog emot fem ton dåliga tomater den 25 går det att spåra var i kedjan det brustit, säger han.

Det är ett enkelt exempel, men blockkedjan skulle också vara till stor nytta när det gäller mer komplicerad teknik – exempelvis för att hitta var i ett affärssystem som en bugg sitter och vilken leverantör som i så fall ansvarar för att åtgärda felet.

Spårbarhet efterfrågas av många – inte mest i konsumentledet. Men spårbarhet kräver ofta en transparens som många aktörer inte känner sig bekväma med eftersom det kan innebära att konkurrenter får alldeles för mycket insyn i ens verksamhet.

Magnus Kempe framhåller den andra stora fördelen med blockkedjetekniken – att den ger möjlighet att vara anonym med delar av din data till exempel vem du är eller var du är.

– Jag vet inte vem du är, men jag vet att du talar sanning, sammanfattar han.