Varför finns vi?

Det är frågan som varje företag och organisation måste vara beredd att svara sina kunder, medarbetare och investerare på. Temat för årets D-Congress i Göteborg var Purpose Driven Commerce. Och nej, att maximera vinst och aktieägarvärde duger inte som svar.

Nä, vi vill inte jobba åt sunkiga företag… vinstmaximering duger inte

Morgonens Keynote satte tonen: Marknadsföringsgurun Afdhel Aziz, grundare av Conspiracy of Love, talade under rubriken Good is the new Cool. Hans budskap är att företag som fortfarande har som enda ledstjärna att tjäna så mycket pengar som möjligt knappast har någon ljus framtid. Kunderna väljer bort dem. De får svårt att behålla personal. Investerarna lockas inte. På skärmen bakom Afdhel Aziz avlöser budskapen varandra: 64 procent av millenials och generation Z vägrar ta jobb hos arbetsgivare som inte är starka på CSR, och 85 procent av unga anställda anser att företag har en skyldighet att hjälpa till att lösa sociala problem.

Helt logiskt. Företag förfogar i dag över en överväldigande stor andel av världens rikedomar, kring 80 procent, enligt ett cirkeldiagram som poppar upp på storskärmen. En anslående siffra. Här ska man ändå kanske hålla i minnet att en del mycket resursstarka företag har en stor stark stat bakom sig med en agenda som inte handlar om världsförbättring utan snarare världsherravälde.

Men i alla fall – det är hos företag, inte hos regeringar eller NGO’s, som pengarna finns. De pengar som behövs för att hjälpa världen att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål, men också att skapa bättre kundupplevelser, större säkerhet och ett enklare liv.

Afdhel Aziz visar några exempel:

Nike – som finns till för att inspirera alla att röra på sig, Tesla som finns för att ställa om världens energisystem, och Microsoft som finns för att hjälpa människor och företag att prestera bättre.

Det sista illustrerat med en film om en blind Microsoftanställd toppingenjör som konstruerat glasögon som talar om vad som händer runt omkring. En stor hjälp för blinda att röra sig mer fritt.

För att uppnå målen och faktiskt behålla sitt anseende och sitt berättigande behöver företagen växla fokus – från kortsiktig lönsamhet till långsiktig.

En välbesökt paneldiskussion under dagen hade rubriken ”Hållbar e-handel som konkurrensfaktor”. Här framhölls att det digitala skiftet, som det talats om i flera år, i princip är genomfört.

Nu väntar nästa skifte, hållbarhetsskiftet, som drivs av ett empatiskt ledarskap.

Hållbarhet har flera dimensioner, social, miljö-och klimatmässig hållbarhet, och naturligtvis ekonomisk.

Det ena funkar inte utan det andra.

Att lägga hållbarhet som ett raster över företags och organisationers arbete är ett intressant tankeexperiment. Då blir det tydligt. Ändamålet med en verksamhet kan ju inte vara att göda kriminalitet, förstöra livsbetingelser eller att utnyttja människor.

Företagen kan och behöver sätta höga mål. Men de behöver också bedöma allt de gör utifrån ett perspektiv där alla hållbarhetsaspekter beaktas.

Filip Elverhøy, vd för The Green Deal som tar ett helhetsgrepp på e-handelsreturer var en av paneldeltagarna. Han framhåller att trovärdigt hållbarhetsarbete byggs i små steg, att affärsnyttan räknas hem i ökad trovärdighet och varumärkeslojalitet och att resultaten är långsiktiga.

Företag som tar alla de små stegen kan lyckas övertyga kunder, medarbetare, arbetssökande och investerare om att de verkligen har en god agenda – en anledning att finnas till.

Se affärsfördelarna med GDPR!

Att nöja sig med en miniminivå för att slippa böter är ingen vettig strategi när det gäller att möta GDPR-kraven. Det säger Oliver Penel, GDPR-expert på SAS Institute som var en av talarna på SAS Analytics Experience i Amsterdam nyligen.

Nej GDPR är mer än bara en uppgradering av PUL eller någon av de andra nationella regelverken kring datasäkerhet. GDPR bör tas på allvar, men det gäller att inte tappa huvudet trots att det börjar bli bråttom.

– Se GDPR som en katalysator för att förbättra företagets affärsmodell och göra kunderna nöjdare, säger han.

Han lyfter fram fördelen med att GDPR kommer att gälla inom hela EU:

– Det gör det lättare att göra affärer över gränserna eftersom företagen inte behöver anpassa sig efter nationella lagar, säger han och framhåller att detta kommer att spara företagen i storleksordningen 2 miljarder euro per år.

Företag som sköter GDPR på rätt sätt kommer att att vinna konkurrensfördelar. För egentligen handlar det ju om att skydda sitt företag och sina kunder mot kostsamma intrång.

– Intrången kostar inte bara stora pengar genom att företagen blir av med tillgångar och kanske måste betala böter, den största skadan består i minskat förtroende hos kunderna, säger Oliver Penel.

Ett gott exempel bjöd Nikos Maroulianakis på. Han är vd för det grekiska försäkringsbolaget Interamerican, som är Greklands största med 1,1 miljoner kunder. Det är över 10 procent av befolkningen.

–Inom vårt bolag har vi från början betraktat GDPR som en enorm möjlighet att på ett mycket systematiskt sätt ta kontroll över datahanteringen, säger han, innan han noggrant går igenom vilka åtgärder företaget vidtagit: Hur man spårat upp vilka data som finns, kategoriserat vilka data som som behövs, och skapat system som gör det lätt att rensa bort inaktuell data, och lyfta fram all data om kunden vill flytta till en annan aktör eller få sina data raderade ur systemen.

Nikos Maroulianakis framhåller att hela organisationen måste vara medveten om vad GDPR innebär och att man också måste säkerställa att leverantörer och partners hanterar data korrekt.

På Interamerican startade man processen tidigt och uppfyller redan i dag de krav som kommer att ställas den 25 maj 2018. Men han vill inte säga att bolaget är ”i mål”

–Nej,nej det kan man inte säga. Det här är ett jobb som hela tiden måste utvecklas och fortgå.

Ett försäkringsbolag  hanterar massor av känslig information, och vi måste hela tiden bli bättre på att skydda och hantera datan så att kunderna kan känna sig trygga. Omvärlden ändras hela tiden, och de som vill komma åt känslig data utvecklar ju hela tiden sina metoder, säger han.

Den stora fördelen med att ligga i framkant och inte sega med GDPR-arbetet är att det har ökat kundernas förtroende för Interamerican. Bolaget har snabbt tagit marknadsandelar.

Han menar också att det gäller att se framåt: bolaget behöver hela tiden utveckla sina tjänster, och då måste det finnas bra struktur för att samla in och hålla  koll på data som man i dag inte ens har tänkt på att man kommer att behöva.