Varför finns vi?

Står som ett mott över dagens text: Profits are in no way inconsistent with purpose.

Det är frågan som varje företag och organisation måste vara beredd att svara sina kunder, medarbetare och investerare på. Temat för årets D-Congress i Göteborg var Purpose Driven Commerce. Och nej, att maximera vinst och aktieägarvärde duger inte som svar.

Nä, vi vill inte jobba åt sunkiga företag… vinstmaximering duger inte

Morgonens Keynote satte tonen: Marknadsföringsgurun Afdhel Aziz, grundare av Conspiracy of Love, talade under rubriken Good is the new Cool. Hans budskap är att företag som fortfarande har som enda ledstjärna att tjäna så mycket pengar som möjligt knappast har någon ljus framtid. Kunderna väljer bort dem. De får svårt att behålla personal. Investerarna lockas inte. På skärmen bakom Afdhel Aziz avlöser budskapen varandra: 64 procent av millenials och generation Z vägrar ta jobb hos arbetsgivare som inte är starka på CSR, och 85 procent av unga anställda anser att företag har en skyldighet att hjälpa till att lösa sociala problem.

Helt logiskt. Företag förfogar i dag över en överväldigande stor andel av världens rikedomar, kring 80 procent, enligt ett cirkeldiagram som poppar upp på storskärmen. En anslående siffra. Här ska man ändå kanske hålla i minnet att en del mycket resursstarka företag har en stor stark stat bakom sig med en agenda som inte handlar om världsförbättring utan snarare världsherravälde.

Men i alla fall – det är hos företag, inte hos regeringar eller NGO’s, som pengarna finns. De pengar som behövs för att hjälpa världen att nå FN:s 17 globala hållbarhetsmål, men också att skapa bättre kundupplevelser, större säkerhet och ett enklare liv.

Afdhel Aziz visar några exempel:

Nike – som finns till för att inspirera alla att röra på sig, Tesla som finns för att ställa om världens energisystem, och Microsoft som finns för att hjälpa människor och företag att prestera bättre.

Det sista illustrerat med en film om en blind Microsoftanställd toppingenjör som konstruerat glasögon som talar om vad som händer runt omkring. En stor hjälp för blinda att röra sig mer fritt.

För att uppnå målen och faktiskt behålla sitt anseende och sitt berättigande behöver företagen växla fokus – från kortsiktig lönsamhet till långsiktig.

En välbesökt paneldiskussion under dagen hade rubriken ”Hållbar e-handel som konkurrensfaktor”. Här framhölls att det digitala skiftet, som det talats om i flera år, i princip är genomfört.

Nu väntar nästa skifte, hållbarhetsskiftet, som drivs av ett empatiskt ledarskap.

Hållbarhet har flera dimensioner, social, miljö-och klimatmässig hållbarhet, och naturligtvis ekonomisk.

Det ena funkar inte utan det andra.

Att lägga hållbarhet som ett raster över företags och organisationers arbete är ett intressant tankeexperiment. Då blir det tydligt. Ändamålet med en verksamhet kan ju inte vara att göda kriminalitet, förstöra livsbetingelser eller att utnyttja människor.

Företagen kan och behöver sätta höga mål. Men de behöver också bedöma allt de gör utifrån ett perspektiv där alla hållbarhetsaspekter beaktas.

Filip Elverhøy, vd för The Green Deal som tar ett helhetsgrepp på e-handelsreturer var en av paneldeltagarna. Han framhåller att trovärdigt hållbarhetsarbete byggs i små steg, att affärsnyttan räknas hem i ökad trovärdighet och varumärkeslojalitet och att resultaten är långsiktiga.

Företag som tar alla de små stegen kan lyckas övertyga kunder, medarbetare, arbetssökande och investerare om att de verkligen har en god agenda – en anledning att finnas till.

Författare: Dagmar Forne

Dagmar Forne, journalist med mångårig erfarenhet och djupa kunskaper om handel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *